Welkom bij Praktijk Natuurlijk Normaal
Mijn kosten worden NIET vergoed door een zorgverzekeraar. Waarom niet? Ik ben niet aangesloten bij een beroepsvereniging op mijn advies gebied. Ik wil liever onafhankelijk blijven en zonder regels mijn praktijk op mij wijze kunnen uitvoeren. 

Praktijk Natuurlijk Normaal werkt op basis van non profit we berekenen alleen onze onkosten. De kosten in mijn praktijk zijn vaak de kosten die u uit uw eigen bijdragen en of eigen risico al zelf moet betalen (veelal bij aanvullende verzekering).  

 

Sinds dit jaar (2019) zit de diëtiste vergoeding weer in het basispakket. Dieetadvies door een diëtist wordt gedeeltelijk gedekt door de basisverzekering van alle zorgverzekeraars. Om precies te zijn krijg je een vergoeding voor de eerste drie behandeluren per kalenderjaar. De verzekerde hoeft geen eigen risico te betalen indien de vergoeding van dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’ waar huisartsen en diëtisten onder kunnen vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de diagnose diabetes, COPD of CVRM. In andere gevallen is het eigen risico wel toepassing. Uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar oud: voor hen geldt geen eigen risico. In een aantal gevallen kan de verzekerde zonder verwijzing gebruik maken van dieetadvies. Er kleven wel voorwaarden aan.

 

Let wel het betreft hier dan wel vaak de regulier diëtist of BGN-gewichtsconsult. Uit de nieuwsbrief van Juglen Zwaan las ik het volgende;  "Mensen die willen afvallen kunnen vaak vanuit de aanvullende verzekering begeleiding krijgen, maar dan wel van een reguliere diëtist of BGN-gewichtsconsulent (13). Ik heb al meermaals mail gehad van studenten van dit soort opleidingen die zich beklagen over de inhoud van de lesstof. Studenten kunnen vragen alleen goed beantwoorden als zij in het examen verklaren roomboter de rug toe te keren en margarine te omarmen. Aan dit soort standpunten twijfelen moderne wetenschappers steeds vaker (14, 15). De opleidingen zijn daardoor zeer twijfelachtig.".

 

 

Artsen studeren geen geneeskunde maar medicijnleer over voeding wordt hun niks geleerd. Zij verwijzen naar onze (schiet) schijf van 5, zet je ontsteking op en sturen je naar de reguliere diëtist, die weer conform de richtlijnen van het voedingscentrum werken. Het voedingscentrum wat allang niet meer onafhankelijk is, maar onder de vlag van Unilever wimper.

Toch is er een beweging  in de regulieren wereld, artsen die het oude weer herontdekken, ze worden wakker.

Bij het tv programma EenVandaag (3 jan 2019), was het onderwerp Leefstijlgeneeskunde moet zorg betaalbaar houden”,

Fantastisch natuurlijk ik ben blij met deze vooruitgang. Maar toch ergerde ik mij er enorm aan, artsen die praatte of ze het wiel opnieuw hadden uitgevonden, terwijl er al een decennia, de zogenaamde dieet ‘goeroes’ al hiermee aan de weg timmerde om je leefstijl aan te gaan passen, maar niet gehoord werden. Maar nu de mens zelf het tij aan het keren is en zich meer tot deze zogenaamde goeroes gingen wenden en met succes, wordt er gepraat alsof het een ontdekking is. Nou mooi niet, het is nog oude als Hippocrates zelf verkondigde laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding. 

Denk ZELF goed na welk pad u wilt bewandelen en welke kosten hiervoor over heeft.